Pest Control

Met deze afdeling keren we terug naar de oorsprong van de onderneming. Tot 1985 was Edialux een bedrijf gespecialiseerd in de verdelging van ongedierte zoals ratten, muizen, kakkerlakken, mieren, wespen,vlooien en houtwormen

Vanuit deze beroepskennis ontwikkelde Edialux de eerste professionele bestrijdingsmiddelen, die 20 jaar na datum nog steeds een nationale en internationale reputatie bezitten. Denken we maar even aan topmerken zoals SORKIL voor de verdelging van knaagdieren en PERMAS en ZEROX voor de verdelging van insecten in woon-, werk- en verblijfsruimten.

In de jaren 90 breidde het eigen gamma bestrijdingsmiddelen voor de ongediertebestrijder gestadig verder uit met producten zoals PERWOOD en SCOMRID voor houtbescherming, PREDEX voor graanbescherming, TOPSCORE tegen kruipende insecten en SOLUPIC voor duivenwering.

Deze eigen ontwikkelingen, aangevuld met de specialiteiten van internationale bedrijven zoals, BASF, Bayer, Certis, DowElanco, FMC, Janssen Pharmaceutica, Kness (USA), Sorex, Sterling International (USA) en Syngenta maken heden ten dage van Edialux de marktleider in de distributie van wat men in het vakjargon pest control producten noemt.

De distributie van deze professionele bestrijdingsmiddelen beperkt zich niet alleen tot België, maar wordt Europees verzekerd met de bedrijven EDIALUX France en BUGS te Mâcon, HYGIENE DISTRIBUTION te Parijs, EDIALUX Nederland BV te Barneveld en Para Diffusion te Genève.

Deze Europese verankering is de beste waarborg voor een innovatieve en deskundige benadering van de professionele ongediertebestrijding.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

© Copyright 2018 Pelsis Ltd Pelsis Group Brand