Kommaschildluis

Kommaschildluis

Deze kleine schildluizen kunnen voorkomen op Buxus, Pachysandra en appel. Deze kleine op mossel gelijkende schildjes vindt men vooral terug op de takken en de twijgen van de buxus. Bij extreme aantastingen kunnen hier en daar schildluizen voorkomen op de bladeren. Omdat de schade altijd van binnenuit de plant begint, wordt deze parasiet over het algemeen veel te laat opgemerkt. Deze schildluis is NIET te vergelijken met dopluizen op Taxus, Ilex, … . Voor deze laatsten is het nog veel te vroeg om te behandelen. De volwassen kommaschildluizen leggen in de loop van oktober eieren en deze ontluiken in de loop van de maand mei. De eiafleg van dopluizen moet nog beginnen. Op dit moment kan een behandeling worden gedaan met een contactmiddel.