Monilia

Monilia

Tak- en bloesemsterfte bij steenfruitsoorten zoals kers, perzik en pruim, maar ook bij pitfruitsoorten, wordt vaak veroorzaakt door de schimmels Monilia laxa en Monilia fructigena. Ze groeien op geïnfecteerde vruchten uit met concentrische cirkelvormige groepjes sporenhopen. De vruchten drogen uit en blijven vervolgens hangen aan de boom. De Monilia schimmels overwinteren op oude vruchtmummies van het vorige jaar die aan de boom zijn blijven hangen of op de grond liggen. De schimmelsporen worden meegedragen door de wind en veroorzaken het volgende jaar nieuwe aantasting. Het probleem doet zich vooral voor indien er tijdens de bloeiperiode veel regen valt. De ziekte is te herkennen aan het plots afsterven van bloesems. In het beste geval blijft de aantasting beperkt tot de bloemen die dan geruime tijd verdroogd aan de takken blijven hangen. Erger is wanneer de schimmel in het steeltje van de bloem/jonge vrucht doorgroeit en nadien verder tot in de scheuten. Dan sterven ook stukken van de twijgen af !