Roestziekte op rozen

Roestziekte op rozen

Roestziekte op rozen is vlot te herkennen aan de bladonderzijde vindt men felgekleurde oranje sporenhoopjes. Een aantasting leidt tot vervroegde bladval. Bij een ernstige aantasting treedt zelfs groeiremming op. Roestziekte is vooral een probleem bij warm en vochtig weer.