Witziekte op druif

Witziekte op druif

Door tijdig uw druivelaar te controleren op bladverkleuringen kunnen ziekten vroeg opgespoord worden, zonder dat de vruchttrossen aangetast raken.

‘Witziekte’ of ‘echte meeldauw’ (Uncinula necator) is bij druivelaars een frequent voorkomende ziekte. Deze schimmel is herkenbaar aan witte, op meel lijkende plekjes, die op alle groene delen van de plant kunnen voorkomen. Ze verschijnen eerst op de groeipunten en het jonge blad, later ook op volgroeide bladeren en op de druiven. De schimmel overwintert tussen de schubben van de bladknoppen. Zodra deze uitlopen in het voorjaar wordt de schimmel actief en tast de groeipunten aan. Vooral in een vrij warm en vochtig voorjaar is een uitgebreide besmetting te verwachten.

Om een zware aantasting te voorkomen van ‘valse’ meeldauw is het nuttig om het afgevallen aangetaste blad van het vorige jaar op te ruimen. Gooi dit niet op uw composthoop maar voer het af naar een containerpark. Door deze maatregelen kan u de infectiedruk al een heel stuk inperken. Voor de behandeling van ‘valse’ meeldauw zal het waarschuwingssysteem u later dit seizoen op de hoogte houden.