Cosavet® garden

SPUITZWAVEL
biologische bestrijding van echte meeldauw of witziekte

Cosavet garden is een fungicide dat werkzaam is tegen witziekte in vele teelten. Het heeft een preventieve contactwerking, wat betekent dat kieming van schimmels wordt vermeden. Verdere aantasting van de plant kan hiermee ook vermeden worden. Reeds voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes waardoor het product niet stuift. Heeft ook werking tegen hagelschotziekte, schurft en druivenviltmijt. Geen wachttijd voor de oogst.

Samenstelling: 80 % zwavel
Erkenning nr: 9949 G/B
Formulatie: [WG] Water dispergeerbaar granulaat
Dosis: 30 - 80 g/10 liter water

Veiligheidsfiche: Cosavet® garden

Verpakking Voldoende voor Prijs*
300 (30 x 10) g 150 L € 12,40
Toepassingsperiode
J F M A M J J A S O N D